Pécsi Városfejlesztési Koncepció, Megalapozó munkarész

Közreműködés a helyzetfelmérés, helyzetelemzés és helyzetértékelés elkészítésében
2013
[ 01 - 01 ]