ugrás Horváth András bemutatására ugrás Patartics Zorán bemutatására


ALAPÍTVA:  1996

 

komplex módon

 

nem a méret a lényeg

 

energetika, fenntarthatóság

 

koncepció (beruházási program) készítése

 

beruházás előkészítés, pályázati források

 

 

 

1996-ban alapítottuk irodánkat, melyben mindketten tulajdonos építész tervezőként dolgozunk. Munkatársaink és alvállalkozóink kiválasztásában alapvető szempont az igényes, megbízható szakmai munka és a hatékony együttműködés képessége.

 

Tervezési megbízásainkat komplex módon vállaljuk, a kapcsolódó szakterületekkel együtt. Igény esetén szerepet vállalunk az építés folyamatának minden fázisában, a beruházói/építtetői elgondolás megalkotásától a megvalósulásig

 

Profilunkban az építészeti és belsőépítészeti tervezés képezik a fő hangsúlyt, de a városrendezés és városfejlesztés területén is tevékenykedünk. Jelentős tapasztalatot szereztünk koncepciók kidolgozásában, beruházások előkészítésének szakmai támogatásában. 


Rendszeresen veszünk részt nyílt és meghívásos tervpályázatokon. Szívesen működünk közre minden előremutató, kreatív kísérletben, koncepciók készítésében, szellemi műhelyekben. Az eredményes munka legfontosabb feltételének a referenciákra alapozott bizalmat, a megbízóval kialakított harmonikus együttműködést tartjuk.

 

Horváth András & Patartics Zorán 

 

+   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   + 


 

komplex módon

A szándéktól a megvalósulásig számos fázison át vezet az út, és több szakma összehangolt együttműködésére van szükség. Átlátni a folyamatot és a különböző szakmák szempontjait energiát és képességet kíván. Tevékenységünk kiterjed a fázisok mindegyikére, így a tervezési programtól, tanulmány- és vázlattervektől a hatósági és kiviteli terveken át a kivitelező kiválasztása mellett a tervezői művezetésig. A munkában felmerülő szakági tervezők (statikus, gépész, villamos, informatikus, technológusok, akusztikus, tájépítész, út és közmű tervező, stb.) munkáját bekapcsoljuk és irányítjuk.

 

 

nem a méret a lényeg

Kis és nagy épület tervezése – a koncepciótól a részletekig – azonos elmélyülést kíván. Ebből a szempontból nincs különbség lakóház, üzletbelső, csarnok vagy középület között. A funkció, az esztétika, a megvalósíthatóság és a fenntarthatóság ugyanazon problémakör egyenrangú elemei. Alapvetően abban hiszünk, hogy minden építészeti feladat önálló gondolatot igényel, és mint ilyen, sohasem oldható meg rutinból.

 


energetika, fenntarthatóság

Hiteles építészet csak az lehet, amely képes reagálni a kor kihívásira. A jelen talán legnagyobb ilyen kihívása az energia- és környezettudatosság, a fenntarthatóság. Bár a témában az interneten ma már bárki gyorsan szerezhet ismereteket, azokat helyesen alkalmazni, a teljes építészeti feladatba illeszteni alapos szakmai felkészültséget kíván. Az újító, innovatív megoldások és a komplex gondolkodás mellett legalább olyan fontosnak tartjuk a ráfordítások és a megépített rendszerek hatékonyságának egyensúlyát. Irodánk felkészült arra, hogy az energetika és a fenntarthatóság kérdéseire racionális és építészetileg igényes válaszokat adjon.


 

koncepció (beruházási program) készítése

Egy építészeti beruházás sikerességét alapvetően meghatározza annak szakmai megalapozottsága. A hazai beruházási gyakorlatban a koncepció, a beruházási program általában jelentőségén alul, felületesen kezelt, és ennek következményei a tervezés és a kivitelezés időszakában alig, vagy egyáltalán nem orvosolhatók. Az elmúlt években gyakorlatot szereztünk koncepciók, programok készítésében, melyek minden esetben igazolták hasznosságukat.

 

 

beruházás előkészítés, pályázati források

A megfelelő előkészítettség a beruházó számára nem csupán a megtérülés és a pontos tervezhetőség miatt fontos, de a beruházásokhoz szükséges források megszerzéséhez is az lehet. Az EU-s támogatások feltételrendszere a 2014-2020-ig terjedő tervezési időszakban a korábbinál is összetettebb követelményeket támaszt, így a pályázatok benyújtásakor különösen fontos a beruházások kellő átgondoltsága. Több alkalommal vettünk részt EU-s támogatásra benyújtott pályázati dokumentációk készítésében, s ezek mindegyike sikeres volt.